ราคาผู้ใหญ่เด็ก
วันเดย์ทริป 1,300 1,100
ตั๋วเรือไปกลับ 1,000 900
08.30 น. Check in เคาน์เตอร์หมายเลข 2 ท่าเทียบเรือรัษฎา
09:00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือรัษฎา เดินทางสู่เกาะพีพี
11:00 น. ถึงบริเวณ หมู่กาะพีพี ล่องเรือรอบเกาะพีพีเล เพื่อชมทัศนียภาพ อ่าวโละซามะ อ่าวปิเละ และ ถ้ำไวกิ้ง
11.30 น. เดินทางถึงบริเวณอ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน เพื่อทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ บริเวณอ่าวปะการัง
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรมพีพีบันยันวิลล่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 น. เช็คอินกลับขึ้นเรือ ณ ท่าเรืออ่าวต้นไทร
15.00 น. เรือออกเดินทาง กลับสู่จังหวัดภูเก็ต
17.00 น. ถึงท่าเทียบเรือรัษฎา จังหวัดภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

 1. อุปกรณ์ดำน้ำตื่น (หน้ากาก ท่อหายใจ) และเสื้อชูชีพ
 2. อาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน
 3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 4. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สำหรับคนไทย
 5. มัคคุเทศน์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 6. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

 1. รถรับส่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
 2. ค่าบำรุงรักษา ความสะอาดเกาะพีพีดอน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ท่านละ 20 บาท ซึ่งจะเรียกเก็บโดยตรงกับนักท่องเที่ยว บริเวณสะพานท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทร โดยเจ้าหน้าที่ อบต.
 3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ ต่างชาติ 400 บาท ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องจ่ายกับเจ้าหน้าที่อุทยานโดยตรง
 4. โปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 5. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Write A Comment