17.00 น. รับท่านจากโรงแรมที่พัก และเดินทางไปยังภูเก็ตแฟนตาซี (กรณีจองโชว์พร้อมรถรับส่ง)
17.30 น. ปาร์คเปิด แสดงวอเชอร์ และเริ่มออกตั๋วตัวจริงที่แฟนตาซี
18.00 น. เดินทางถึงภูเก็ตแฟนตาซี รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารกินรีทอง
18.00 น. (กรณีจองโชว์พร้อมดินเนอร์) ห้องอาหารเปิด 17.30 - 20.00 น.
20.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์ผสมผสานเทคโนโลยี ในชุดการแสดงมหัศจรรย์กมลาสร้างสรรค์ขึ้นจากสุดยอดเทคโนโลยีบันเทิงสไตล์ลาสเวกัสรวมกับแนวความคิดการออกแบบของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
21.00 น. จากการแสดงด้วยความประทับใจ จากนั้นส่งท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ (กรณีจองโชว์พร้อมรถรับส่ง)
หมายเหตุ ในภูเก็ตแฟนตาซี มีลักษณะเป็นตรีมปาร์คขนาดใหญ่ มีจุดต่างๆ สามารถเดินชม ถ่ายรูปภายในได้ค่ะ

หมายเหตุ

  • เปิดการแสดงรอบเวลา 21.00 น.
  • ภัตตาคารมโนห์ราทอง เปิดให้บริการ เวลา 17.30 – 21.00 น.
  • เปิดให้บริการ เปิดให้บริการ อังคาร ศุกร์ และ อาทิตย์ เวลา 17.30 – 22.00 น.
  • ราคาเด็ก อายุระหว่าง 4-11 ขวบ สูงตั้งแต่ 101 ซม. และสูงไม่เกิน 140 ซม.
  • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ และสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าชมฟรี (นั่งกับผู้ปกครอง)
  • เดินทางถึงแฟนตาซีไม่ช้ากว่า 30 นาที ก่อนการแสดงเริ่ม เพื่อรับบัตรเข้าชม

Write A Comment