08.00 น. รถเริ่มทยอยรับลูกค้าที่โรงแรม หรือ จุดนัดรับโซนพัทยา
09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ " โอเชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับ "
09.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือไปยังเกาะไผ่
11.00 น. ถึงเกาะไผ่ แวะเล่นน้ำ ดำน้ำ พร้อมกิจกรรมตกปลา จากนั้นพักผ่อนอัธยาศัยที่ชายหาด ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ  
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ ( Buffet lunch )
12.40 น. ออกจากเกาะไผ่ เดินทางต่อไปยังเกาะริ้น 
13.30 น. ถึงเกาะริ้นแวะเล่นน้ำ และ ตกปลา
14.30 น. หลังจากสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่เกาะริ้น เราจะเดินทางต่อไปยังเกาะเป็ดหรือเกาะลิง
15.10 น. เดินทางถึงเกาะเป็ดหรือเกาะลิง ทุกท่านถ่ายรูปเก็บบรรยากาศบนเกาะ และให้อาหารลิงแสม
15.50 น. ได้เวลาอันสมควร เราจะเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ระหว่างทางสนุกสนานกับการล่องเรือชิวๆ พร้อมบรรยากาศกลางท้องทะเล
16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือโอเชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับส่งท่านกลับโรงแรมที่พักพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  • บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักในโซนพัทยา
  • ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ) และ ชูชีพ
  • อาหารกลางวันบนเรือและบริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  • มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  • ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

Write A Comment