รถรับ - ส่งผู้ใหญ่เด็ก
ไปท่าเรือเอง 1,700 1,400
รับ-ส่ง จากเขาหลัก 1,800 1,500
รับ-ส่ง จากภูเก็ต 2,100 1,700
06.00 น. รับจากที่พัก สู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา
08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ท่าเรือ บริการข้าวต้ม ชา กาแฟ แซนวิช จากนั้นมุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน
08.45 น. ไกด์อธิบายโปรแกรมท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมออกเดินทาง
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน โดยเรือสปีดโบ๊ท
10.15 น. เดินทางถึง "เกาะสิมิลัน (เกาะ8)" สถานที่ตั้งของ "หินเรือใบ" จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิว "อ่าวเกือก" ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่สวยงาม ทุกท่านสามารถว่ายน้ำและอาบแดดบนหาดทรายสีขาว
11.15 น. ดำน้ำจุดที่ 1 "เกาะบางู (เกาะ 9)" จุดดำน้ำที่มีพันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นยอดฮิต ในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้มตัดกับกองหินสวยงามตระการตา
12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Lunch Set ณ ที่ทำการอุทยานฯ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น. เดินทางถึง "เกาะเมี่ยง (เกาะ4)" เกาะที่มีชายหาดงดงามถึงสองฝั่ง ซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกิจกรรมต่างๆ บนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป
14.00 น. ออกเดินทางอีกครั้ง เพื่อพบกับโลกใต้ทะเลอันสวยงาม ดำน้ำจุดที่ 2 "เกาะบายู (เกาะ 7)" ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลที่พบเห็นได้บ่ายครั้ง
15.15 น. ได้เวลาบอกลาธรรมชาติอันสวยงาม ออกเดินทางจากหมู่เกาะสิมิลัน มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ
16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ รับประทานอาหารว่าง จากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. ค่าเรือบริการ
 2. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น ชูชีพ
 3. บริการอาหารครบ 3 มื้อ
 4. บริการเครื่องดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
 6. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 7. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
 • ราคาเด็กคือ 4-11 ขวบ
 • เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีทุกโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ท่าเรือมีห้องอาบน้ำ บริการฟรี
 • บริการที่จอดรถฟรี

Write A Comment