รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก
ไปท่าเรือเอง 1,800 1,300
รถรับ-ส่ง เขาหลัก 1,900 1,400
รถรับ-ส่ง ภูเก็ต 1,990 1,600
06.30 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทับละมุ พังงา (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)
08.30 น. ต้อนรับทุกท่าน เช็คอินกับมัคคุเทศก์มืออาชีพที่รอให้บริการ ท่านจะได้รับอุปกรณ์ดำน้ำ บริการอาหารเช้า ข้าวต้ม ชา กาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ฯลฯ
09.00 น. มัคคุเทศก์แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และออกเดินทางจากท่าเรือด้วยเรือเร็ว สู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
10:20 น. เดินทางถึงเกาะบางู (เกาะ 9) เดินทางสู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) จุดชมวิว หินเรือใบ หรือ Sailing Rock ที่เป็นสัญลัษณ์ของเกาะสิมิลันและสามารถมอง เห็นวิว “อ่าวเกือก” ชมทัศนียภาพของหมู่เกาะสิมิลัน
11:20 น. เดินทางสู่จุดดำน้ำจุดแรกที่เกาะ 9 หรือ เกาะบางู ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 นาที ตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลานานาชนิดประมาณ 40 นาที
12:30 น. ถึงเกาะบายู (เกาะ 7) ดำน้ำจุดที่สอง เล่นน้ำ ดูปลา ดูปะการัง สัมผัสความ มหัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเล ประมาณ 40 นาที
13:20 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (เกาะ 4) เกาะเมี่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย เกาะเมี่ยง เป็นแหล่งที่อยู่ของนกชาปี ซึ่งเป็นนกที่หาได้ยากมาก ชนิดหนึ่งในประเทศไทย
15:00 น. อำลาหมู่เกาะสิมิลันด้วยความประทับใจ และออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
17:00 น. ถึงท่าเรือแล้วท่านสามารถอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า มีบริการห้องอาบน้ำ พร้อมรับประทานอาหารว่าง จากนั้นส่งท่านสู่โรงแรมที่พัก พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ ทัวร์ทะเล เวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

ราคานี้รวม

 1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
 2. บริการอาหารครบ 3 มื้อ เช้าที่ท่าเรือ เที่ยงบนเกาะสิมิลัน และมื้อเย็นที่ท่าเรือ
 3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 4. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 6. ประกันอุบัติเหต

หมายเหตุ

 • ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 
 • ทัวร์ทะเล เวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 • ดำน้ำทั้งหมด 2 ครั้ง (แบบจอดเรือลอยลำ)
 • เล่นน้ำชายหาด 2 จุด คือเกาะ4(เกาะเมี่ยง) และเกาะ8(หินเรือใบ) ทั้ง2จุดท่านสามารถนำหน้ากากไปดำน้ำจากหน้าหาดได้
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Write A Comment