รถรับ - ส่งผู้ใหญ่เด็ก
ไปท่าเรือเอง 1,600 1,300
รถรับส่งในภูเก็ต 1,800 1,500
07:00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก (กรณีจองรถรับส่งเพิ่ม)
08:00 น. ถึงท่าเรือวิสิษฐ์ พันวาทำการเช็คอิน ไกด์อธิบายโปรแกรม
09.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะพีพี
09.45 น. เดินทางถึง อ่าวมาหยา ลงหาด ชมอ่าวมาหยา สวยงามระดับโลก
10.45 น. ชมอ่าวปิเล๊ะ เล่นน้ำ และ สามารถนั่งเรือหางยาว ถ่ายรูปสวยๆ
12.15 น. ล่องเรือชมถ้ำไวกิ้ง ที่เก็บรังนกนางแอ่น และดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม
13.30 น. อ่าวต้นไทร ทานอาหารเที่ยงบนเกาะพีพีดอน ชมหมู่บ้าน
14.30 น. เดินทาง ไปเกาะไม้ไผ่ พักผ่อนชายหาด เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย
15.30 น. ออกจากเกาะไม้ไผ่ กลับท่าเรือ
16.30 น. ถึงท่าเรือรถรอรับท่านสู่โรงแรมที่พัก
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
 2. อาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน
 3. บริการเครื่องดื่ม ผลไม้ตลอดการเดินทาง
 4. ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 5. ประกันอุบัติเหตุ
 6. ไกด์มีประสบการณ์

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
 • ราคาเด็กคือ 4-11 ขวบ
 • เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีทุกโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการที่จอดรถฟรี
 • รถรับส่ง สามารถจองเพิ่มได้ 200 บาท/ท่าน
 • อ่าวมาหยาปิดวันที่ 1 สค – 30 กย ของทุกปี

Write A Comment