โปรแกรมจุไม่เกิน 10 ท่านราคาทริป
พังงา 1 เขาพิงกัน , เขาตะปู 2.30 ชม. 2,300
พังงา 2 เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะพนัก เกาะห้อง 3-4 ชม. 3,300
พังงา 3 เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เกาะปันหยี 4-5 ชม. 3,800
พังงา 4 เกาะพนัก เกาะห้อง เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี ถ้ำลอด 5-6 ชม. 4,300

ราคานี้รวม

1.เรือหัวโทง แบบส่วนตัว ไป-กลับ
2.เสื้อชูชีพ
3.น้ำดื่ม

ราคานี้ไม่รวม

1.รถรับ-ส่ง
2.ค่าประกันคนละ 40 บาท (จองพร้อมทัวร์)
3.ไกด์คอยดูแล (จองไกด์เพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน)
4.อาหาร
5.ค่าธรรมเนียมอุทยาน (คนไทย 60 บาท/ต่างชาติ300บาท)

Write A Comment