08:00 น. รับลูกค้าจากที่พัก สู่ท่าเรือราไวย์
08:30 น. ยินดีต้อนรับสู่ท่าเรือราไวย์ ทำการเช็คงิน บริการ ชา กาแฟ ขนม เจ้าหน้าที่อธิบายโปรแกรมก่อนออกเดินทาง
09:00 น. เดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ
09:30 น. เดินทางถึงเกาะเฮ The Corat Beach Club พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดพร้อมสนุกไปกับกิจกรรม บนเกาะต่างๆ บนเกาะเฮ (ราคานี้ไม่รวมกิจกรรม) พร้อมรับประทาน อาหารกลางวัน บนเกาะเฮ
10:00 น. เดินทางออกจากเกาะเฮ เพื่อมุ่งหน้าสู่อ่าวหินดำ
13:00 น. เดินทางถึงอ่าวหินดำ (ด้านหลังของเกาะเฮ) เพื่อดำน้ำดูปะการัง จากนั้นเดินทางออกจากเกาะเฮ เพื่อกลับสู่ทำเรือ
14:00 น. เดินทางถึงท่าเรือราไวย์
หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล อาจเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ราคานี้รวม

  1. บริการรถรับ – ส่ง จากที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน
  2. อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ และชูชีพ
  3. ผลไม้ตามฤดูกาล เครื่องดื่ม soft drink
  4. ประกันอุบัติเหตุ
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. อาหารกลางวัน 1 มื้อ

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้ชาวต่างชาติ ไม่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่ม 
  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล อาจเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ลูกค้าสามารถซื้อกิจกรรมทางน้ำเพิ่มได้ เรือแคนูใส แพดเดิ้ลบอร์ด บานาน่าโบ๊ท (ราคาไม่รวมในโปรแกรม)

Write A Comment