08.30 น. รถรับทุกท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเจียรวานิช
10.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ ลงทะเบียน และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยมัคคุเทศก์
10.30 น. มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพีเล โดยเรือสปีดโบ๊ท
11.30 น. ทำกิจกรรมดำน้ำ โซนเกาะพีพีเล
12.00 น. จากนั้นลงเที่ยวชม อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง The Beach
12.40 น. เดินทางต่อเพื่อล่องเรือเข้าชม ปิเละลากูน สระมรกตกลางทะเล
13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
16.00 น. เยี่ยมชมหาดลิง ชายหาดที่มีลิงเจ้าถิ่นอาศัยอยู่จำนวนมาก
16.45 น. เดินทางถึงเกาะไข่ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายขาว บนเกาะมีน้องแมวสุดน่ารัก
17.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ แส่งทุกท่านกลับที่พักพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ อ่าวมาหยาปิด 01 สค - 30 กย ของทุกปี

ราคานี้รวม

 1. บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักบริเวณในเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน
 2. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ) และ ชูชีพ
 3. อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน
 4. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 6. ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 7. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

 • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างชาติท่านละ 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพีพีวิวพ้อยท์ 30 บาท
 • ทัวร์ทะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อ่าวมาหยาปิด 01 สค – 30 กย ของทุกปี

Write A Comment