06:00 รับท่านออกจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ (กรณีจองรถรับ-ส่ง)
07:30 เดินทางถึงท่าเรือของเลิฟอันดามัน เพื่อทำการเช็คอิน
08.30 ออกจากท่าเรือ ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ ท้องทะเลอันดามัน โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
10:30 เดินทางถึงเกาะรอก พักผ่อน เดินเล่น บริเวณชายหาดที่เต็มไปด้วยปูเสฉวนเดินเล่นถ่ายรูปพักผ่อน หรือดำน้ำตื้น
12:00 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุปเฟ่ต์
14:00 ถึงเกาะห้า จุดดำน้ำตื้นที่มีแนวปะการังหลากสี อัดแน่นไปด้วยความสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติ
15:15 ออกเดินจากเกาะห้า มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเลิฟอันดามัน
16.30 เดินทางถึงท่าเรือ ส่งท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  2. บริการอาหารกลางวัน 1 มื้อ
  3. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • รถรับส่งเพิ่ม 200 บาท/คน ทุกบริเวณในภูเก็ต
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.