07.00 น. รับจากที่พัก สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต
08.00 น. ทำการเช็คอิน เจ้าหน้าที่อธิบายโปรแกรมก่อนออกเดินทาง
08.30 น. ออกเดินทางไปยัง เกาะเฮ โดยเรือยอร์ซดาตามารัน ล่องเรือชมทัศนียภาพโดยรอบ
09.00 น. เดินทางถึงเกาะเฮนำทุกท่านสนุกกับกิจกรรมดำน้ำ ชมปะการังและปลาใต้ท้องทะเล
10.00 น. นำทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด ว่ายน้ำริมหาดหรือเลือกสุนกกับกิจกรรมที่ฬาทางน้ำ เช่น ตำน้ำลึก Sea walker,เรือลากร่ม, เรือลากกล้วย(กิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช่จ่ายเพิ่ม)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือยอร์ช คาตามารัน พร้อมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเล
13.00 น. เดินทางถึงเกาะราชา ตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมดำน้ำตื้น ดูปะการังหลากสีสัน ชื่นชมปลาสวยงาม และขึ้นเกาะราชา เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด
16.00 น. ออกเดินทางจากเกาะราชา ระหว่างทาง รับประทานอาหารว่าง ขนม ผลไม้
18.00 น. สนุกกับกิจกรรมตกปลาพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
19.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ และเดินทางกลับ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคานี้รวม

  • ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
  • บริการอาหารเที่ยง
  • บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  • มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  • ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

Comments are closed.