08.30 น. รถรับทุกท่านจากที่พัก (โซนอ่าวนางรับส่งฟรี)
09.00 น. ถึงท่าเรือ เตรียมตัวออกเดินทาง โดยเรือ speedboat พร้อม ผลไม้ น้ำดื่มเย็นๆ
10.00 น. เดินทางถึงเกาะพีพีเล ชมดูความสวยของอ่าวมาหยา สถานที่ที่โด่งดังจากหนังเรื่อง The Beach ให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมดำน้ำตื้น ดูปะการัง ที่อ่าวโละซามะ ชมน้ำทะเลสีใสดั่งมรกต ที่อ่าวปิเละลากูน มีลักษณะเป็นเวิ้งทะเลใน มีเขาหินปูนล้อมรอบ จากนั้นชมถ้ำไวกิ้งจากเรือ (ไม่อนุญาตให้เข้าภายในถ้ำ)
12.30 น. เดินทางไปที่เกาะพีพีดอน พักอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์ บนเกาะพีพีดอน  
14.00 น. แวะอ่าวลิง และดำน้ำชมปลา ปะการังซึ่งยังเป็นแนวปะการังที่สมบูรณ์ และปลาหลากหลายชนิด
15.00 น. เดินทางกลับ และแวะชมความสวยงามของเกาะไม้ไผ่ สัมผัสหาดทรายขาวทอดยาว น้ำใสประกาย 
16.00 น. ออกเดินทางกลับจากเกาะไม้ไผ่ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. รถตู้รับส่งฟรี จากที่พัก บริเวณ อ่าวนาง
 2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
 3. อาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน
 4. บริการเครื่องดื่ม ผลไม้ตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 6. ประกันอุบัติเหตุ
 7. ไกด์มีประสบการณ์

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 400 บาท
 • ราคาเด็กคือ 4-11 ขวบ
 • เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีทุกโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.