หมายเหตุ

  • ไม่เกิน 4 ขวบ และส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม. ฟรี (นั่งตักผู้ปกครอง)
  • ราคาเด็ก 4-12 ขวบ ไม่เกิน 130 ซม.
  • ประตูเปิดให้เข้าชม ก่อนการแสดง 20นาที

Comments are closed.